Έκδοση Σύνταξεως

Υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης


 Το γραφείο μας αναλαμβάνει με συνέπεια και ευθύνη την υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης για όλα τα ταμεία της χώρας (Δημόσιο, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κλπ.), παρέχοντας τις κατάλληλες συμβουλές και απαντήσεις σε κάθε ζήτημα. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε: 


 • Κύρια σύνταξη γήρατος 

 • Επικουρική σύνταξη γήρατος 

 • Κύρια σύνταξη αναπηρίας 

 • Επικουρική σύνταξη αναπηρίας 

 • Μεταβίβαση κύριας σύνταξης (θάνατος συνταξιούχου) 

 • Μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης (θάνατος συνταξιούχου) 

 • Κύρια σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου 

 • Επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου 


Μπορούμε να σας απαντήσουμε στα παρακάτω: 

 • Πότε μπορώ να υποβάλλω αίτημα συνταξιοδότησης; 

 • Δικαιούμαι προκαταβολή σύνταξης; 

 • Μετά από πόσο διάστημα μπορώ να κάνω αίτημα για την επικουρική μου; 

 • Τι ισχύει σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης (αν έχω ένσημα σε δύο ή περισσότερα ταμεία); 

 • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για σύνταξη αναπηρίας; 


Το γραφείο μας αναλαμβάνει την καταμέτρηση των ενσήμων του ασφαλισμένου σε όποιο ταμείο ή ταμεία έχει, την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών, παρουσία στις υπηρεσίες των αντίστοιχων ταμείων και παρακολούθηση της εξέλιξης του αιτήματος. Η έκδοση σύνταξης αποτελεί μια πολύ σημαντική υπόθεση για κάθε εργαζόμενο, για αυτό και το γραφείο μας παρέχει τις υπηρεσίες του με αίσθημα ευθύνης προς τον μελλοντικό συνταξιούχο. Μπορούμε να διεκπεραιώσουμε το αίτημα σας αξιόπιστα και με ευελιξία, ακόμη και αν η κατοικία σας είναι εκτός της περιοχής μας. 


Μπορούμε να απαντήσουμε τηλεφωνικά ή μέσω email στα ερωτήματα σας και να υποβάλλουμε ηλεκτρονικά την αίτηση σας.

Μπανιάς Χρήστος

Οικονομολόγος Λογιστής Ά Τάξης